Makedoniyalı İskəndərin vətəni – SKOPYA

Makedoniyalı İskəndərin vətəni – SKOPYA

Avropanın cənub-şərqində yerləşən  Makedoniya  keçmiş Yuqoslaviyanın  altı ölkəsindən biridir. Tarixən adı dillərə dastan olmuş Makedoniyalı İskəndərin vətəni Makedoniya adına görə Yunanıstanla problem yaşayıb. Yunanıstanın etirazı ilə 1993-cü ildə BMT tərəfindən...
Ovuc içi boyda cənnət – LOKRUM

Ovuc içi boyda cənnət – LOKRUM

Dubrovnikdən  600 m masafədə yerləşən oksigenə həsrət ciyərlərin bayram etdiyi yamyaşıl, güllü-çiçəkli, dənizli-göllü, dovşanlı-tovuzquşlu bir adadır Lokrum. Əlini açsan ovcuna sığışacaq qədər ərazisi olan bu balaca cənnət insansız adadır. Dubrovnik  kimi Lokrum adası...