BUDAPEŞTin seyrinə çağırıram elləri

BUDAPEŞTin seyrinə çağırıram elləri

Çay kənarında yerləşən şəhərlərin bir başqa havası olur. İncə ruhlu, bir az işvəli, bir az nazlı, Budapeşt kimi. Ahəstə-ahəstə axan Dunayın hər iki sahilinə yayılan, Buda və Peşt hissələrindən ibarət olan Budapeşt gözəl bir qiz kimi diqqəti özünə çəkə bilib. Son...